Газопровод IGB

Междусистемна газова връзка Гърция – България

Научете още »

Прието е Окончателно инвестиционно решение

На 10 декември 2015 г. акционерите в „Ай Си Джи Би“ АД, съответно „Български енергиен холдинг“ ЕАД с 50% участие и „IGI Poseidon“ с 50% участие, приключиха процедурата по приемане на Окончателно инвестиционно решение (FID) във връзка със строителството на газопровода IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България).

Прочетете още »

Ай Си Джи Би Пазарен Тест: Стартиране на Втора Фаза Обвързващи Оферти

„Ай Си Джи Би“ АД, проектната компания, развиваща Междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB), управлявана с равни права от ИГИ Посейдон СА, Гърция и Български Енергиен Холдинг ЕАД, България, обявява стартирането на 2-ра Обвързваща Фаза на Пазарния Тест за IGB с публикуването на съответните Указания за Обвързващата Фаза.

Прочетете още »

Eкологичен и социален преглед-проучване по Проект IGB (ESIA due diligence)

В момента по Проект IGB се извършва екологичен и социален преглед-проучване (ESIA due diligence) в съответствие със стандартите на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и съгласно Мандатно писмо, подписано от ЕБВР и „Ай Си Джи Би“ АД през октомври 2012 г.

Прочетете още »