Газопровод IGB

Междусистемна газова връзка Гърция – България

Научете още »

Прието е Окончателно инвестиционно решение

На 10 декември 2015 г. акционерите в „Ай Си Джи Би“ АД, съответно „Български енергиен холдинг“ ЕАД с 50% участие и „IGI Poseidon“ с 50% участие, приключиха процедурата по приемане на Окончателно инвестиционно решение (FID) във връзка със строителството на газопровода IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България).

Прочетете още »

Ай Си Джи Би Пазарен Тест: Стартиране на Втора Фаза Обвързващи Оферти

„Ай Си Джи Би“ АД, проектната компания, развиваща Междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB), управлявана с равни права от ИГИ Посейдон СА, Гърция и Български Енергиен Холдинг ЕАД, България, обявява стартирането на 2-ра Обвързваща Фаза на Пазарния Тест за IGB с публикуването на съответните Указания за Обвързващата Фаза.

Прочетете още »

Съобщение за изплащане на обезщетение за отчуждени имоти частна собственост

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, АйСиДжиБи АД уведомява собствениците на имоти, засегнати от изграждане на обект: Междусистемна газова връзка Гърция – България“, че започва изплащане на определените парични обезщетения, за имоти, за които отчуждителният акт - Решение на Министерски съвет №1089 от 28.12.2016 г, e влязъл в законна сила.

Прочетете още »