Газопровод IGB

Междусистемна газова връзка Гърция – България

Прието е Окончателно инвестиционно решение

На 10 декември 2015 г. акционерите в „Ай Си Джи Би“ АД, съответно „Български енергиен холдинг“ ЕАД с 50% участие и „IGI Poseidon“ с 50% участие, приключиха процедурата по приемане на Окончателно инвестиционно решение (FID) във връзка със строителството на газопровода IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България).

Прочетете още »

Нов пазарен тест за газопровод IGB (Декември 2015)

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедура Пазарен Тест съгласно „Актуализирани Указания за управление и разпределение на капацитет на Междусистемна газова връзка Гърция - България, съгласно параграф 6 от член 36 от Директива 2009/73/ЕК“ (АКТУАЛИЗИРАНИ УКАЗАНИЯ), издадени съвместно от КЕВР и РАЕ.

Девет необвързващи заявления на интерес са получени от Ай Си Джи Би АД – компанията, отговаряща за реализирането на газопровода Гърция-България.

Прочетете още »

Eкологичен и социален преглед-проучване по Проект IGB (ESIA due diligence)

В момента по Проект IGB се извършва екологичен и социален преглед-проучване (ESIA due diligence) в съответствие със стандартите на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и съгласно Мандатно писмо, подписано от ЕБВР и „Ай Си Джи Би“ АД през октомври 2012 г.

Прочетете още »